در این قسمت از برنامه دکل از مجله علمی بالتازار سیاوش صفاریان پور به سراغ دکتر محمدرضا نوروزی رفته و از وی در مورد اثراگشت و منحصر به فرد بودن آن پرسید و همچنین در ادامه به چروک شدن انگشتان در تماس با آب پرداخته شد.