آنچه در ادامه میخوانید خلاصه‌ای از این کتاب است که تفاوت طرز فکر دو قشر را گفته است:

 1. فقرا فکر میکنند که فقط پول نیست که خوشبختی می‌آورد ولی پولدارها می‌گویند که پول زندگی را راحت‌تر و شادتر میکند.
 2. فقرا ملاحظه دیگران را میکنند ولی پولدارها اول راحتی خودشان را در نظر میگیرند بعد دیگران.
 3. فقرا به شانس خود متکی میشوند و شاید رویای «در یک روز میلیونر شدن» را دارند ولی پولدارها به کار و فعالیت خود اطمینان میکنند.
 4. فقرا حتما موفقیت و پول درآوردن را با سواد زیاد میدانند ولی پولدارها سواد را راه پول در آوردن نمیدانند و حتما نیاز نمی‌بینند که با سواد زیاد باید پولدار شد.
 5. فقرا به حال و گذشته فکر میکنند ولی پولدارها فقط به آینده فکر میکنند. حتی کاری که در حال حاضر انجام میدهند، به فکر آینده خود آن را انجام میدهند.
 6. پولدارها نگران کم شدن پول نیستند و از آن حس لذت میبرند ولی فقرا ترس از دست دادن پول باعث میشود که از داشتن آن لذت نبرند و در آخر آن را از دست میدهند.
 7. فقرا کاری که دوست ندارند را از روی اجبار برای پول در آوردن انجام میدهند ولی پولدارها کاری که دوست دارند را انجام میدهند در هر شرایطی که باشد.
 8. پولدارها همیشه توقعی بالا از خود و نتیجه کار خود دارند ولی فقرا فکر میکنند هرچه کم توقع‌تر باشند بعدا کمتر ضربه میبینند.
 9. پولدارها از پول بقیه استفاده میکنند ولی فقرا فقط با کار خود پول کسب میکنند.
 10. فقرا تنها راه را، زیاد کار کردن میدانند ولی پولدارها با سیاست و با ریلکس بودن پول کسب میکنند.
 11. فقرا تلاش میکنند که لاکچری‌تر زندگی کنند ولی پولدارها به پسانداز و کمی سختی کشیدن نیز فکر میکنند.
 12. پولدارها مرز بین یک انسان فقیر و پولدار را مشخص میکنند ولی فقرا همه را یک نوع میدانند و فرقی نمی‌بینند.
 13. برای پولدارها پول آرامش بخش است ولی فقرا پول را همراه با استرس میدانند.
 14. فقرا بیشتر به خوشگذرانی خود فکر میکنند تا یادگیری، ولی پولدارها بر عکس آن فکر میکنند.
 15. فقرا در ذهن خود، از همه پولدارها بدشان می آید و فکر میکنند که اخلاق و رفتارشان با هم فرق میکند ولی پولدارها با هرکس که اخلاقشان به آنها بخورد همنشینی میکنند.
 16. فقرا صرفه جویی میکنند ولی پولدارها از خرج کردن پول خود نمی‌ترسند.
 17. برای پولدار شدن باید به موقع اهل ریسک باشید ولی فقرا میترسند و ترجیح میدهند که ریسک نکنند.
 18. فقرا زندگی یکنواخت و با آرامش را ترجیح میدهند ولی پولدارها از جنب و جوش و هیجان لذت میبرند.
 19. فقرا به سلامتی خود بعد همه کارهای دیگرشان فکر میکنند ولی پولدارها برایشان سلامتی حرف اول را میزنند.
 20. فقرا اگر به پول توجه میکنند دیگر خانواده خود را فراموش میکنند ولی پولدارها حواسشان به هر دو هست.

این نوشته اولین بار در ماهنامه صنعت نساجی و پوشاک منتشر شده است.