سیاوش صفاریان‌پور در قسمت دیگری از برنامه دکل از مجله علمی بالتازار به سراغ مهدی صارمی فر رفته و از بزرگترین دزدی تاریخ صحبت کرده. دزدی اطلاعات با یک چیپ بسیار کوچک از سرورهای آمازون و اپل.