سحابی لولو خورخوره

سحابی‌ تاریک لیند ۱۶۲۲ (یا ال‌ان‌دی ۱۶۲۲) بر پس‌زمینه‌ی کم‌نوری از گاز هیدروژن برافروخته که تنها نوردهی‌های بلندمدت تلسکوپی آن را آشکار می‌کنند به چشم می‌خورد. ال‌ان‌دی ۱۶۲۲ در آسمان نزدیک صفحه‌ی کهکشان راه شیری، و کنار حلقه‌ی بارنارد دیده می‌شود- حلقه‌ی بارنارد ابر گسترده‌ایست که به گرد مجموعه‌ی سحابی‌های گسیلشی در کمربند و شمشیر شکارچی حلقه زده.
ولی گویا سحابی ال‌ال‌دی ۱۶۲۲ بسیار به ما نزدیک‌تر از سحابی‌های پرآوازه‌تر شکارچی است و شاید تنها ۵۰۰ سال نوری از زمین فاصله داشته باشد. در این فاصله، این میدان دید ۱ درجه‌ای گستره‌ای کمتر از ۱۰ سال نوری را می‌پوشاند. نمای دلهره‌آور این سحابی باعث شده نام دیگری هم پیدا کند: سحابی لولو یا لولوخورخوره [Boogeyman Nebula]!

منبع: apod.nasa، یک ستاره در هفت آسمان