تصویر روز ناسا: شترمرغ استرالیایی در آسمان

در این چشم‌انداز ژرف زمین و آسمان، نوار درخشان کهکشان راه شیری را می‌بینیم که از ستارگان چلیپای جنوبی و سحابی تاریک گونی ذغال در بالای چارچوب آغاز شده و رو به پایین، تا افق کشیده شده است.
عکس در سپیده‌دم دوم فوریه از جایی در ویکتوریای مرکزی، استرالیا گرفته شده و هلال کاهنده‌ی ۲۶ روزه‌ی ماه که در افق می‌درخشد را نیز نشان می دهد. پایین‌تر از کوژ مرکزی کهکشان راه شیری، دومین و سومین شبچراغ‌های درخشانِ آسمان شب -ناهید و مشتری- نور می‌افشانند.
تقریبا در همان راستای این سیاره‌های درخشان و ماه، سیاره‌ی کیوان را می‌بینیم که مانند نقطه ای روشن درست زیر و سمت راست ماه به چشم می‌خورد. بومیان استرالیا از دیرباز کشیدگی کهکشان راه شیری با مرکز برآمده‌اش را به یک شترمرغ استرالیایی آسمانی تشبیه کرده‌اند [تصویر دوم را ببینید]. در شب پرستاره‌ای که این عکس گرفته شده، جایگاه ماه و سیاره‌ها در جایگاهی بوده‌اند که می‌توان آنها را تخم‌های این شترمرغ استرالیایی پنداشت.

تصویر روز ناسا: شترمرغ استرالیایی در آسمان

منبع: apod.nasa، برگردان: یک ستاره در هفت آسمان