تصویر روز ناسا: پوست روباه، تکشاخ و درخت کریسمس

ابرهایی از گاز برافروخته‌ی هیدروژن این چشم‌انداز رنگین کیهانی در صورت فلکی کم‌نور ولی خیال‌انگیز تک‌شاخ را پر کرده‌اند. این آشفته‌بازار پرآشوب گاز و غبار کیهانی در واقع یک منطقه‌ی ستاره‌زایی به نام ان‌جی‌سی ۲۲۶۴ در فاصله‌ی حدود ۲۷۰۰ سال نوری زمین است و در آن، سحابی‌های گسیلشی (نشری) سرخ‌فامی که از نور پرانرژی ستارگان نوزاد برافروخته شده‌اند با ابرهای تیره‌ی غبارِ میان‌ستاره‌ای در هم آمیخته‌اند.
این ابرهای غبار اگر میان ما و ستارگان باشند، جلوی رسیدن نور آنها به چشم ما را می‌گیرند و چون از پشت روشن شده‌اند، خودشان به حالت ضدنور و تمام تیره دیده می‌شوند، ولی اگر از چشم ما، کنار ستارگان داغ و جوان باشند، نور آنها را بازتابانده و برای ما به یک سحابی بازتابی آبی‌فام تبدیل می‌شوند.
این تصویر تلسکوپی از بالا به پایین حدود ۳/۴ درجه از آسمان، یعنی تقریبا ۱.۵ برابر قرص ماه را می‌پوشاند که در فاصله‌ی برآورد شده‌ی ان‌جی‌سی ۲۲۶۴ هم‌ارز ۴۰ سال نوریست. این نمایش چند شخصیت کیهانی خودنمایی می‌کنند از جمله سحابی پوست روباه، که خزهای در هم پیچیده‌اش نزدیک بالای چارچوب دیده می‌شود، ستاره‌ی متغیر و درخشان اس-تکشاخ که غرق در غبارهای آبی‌فام نزدیک مرکز شده، و سحابی مخروط در سمت راست که نوکش رو به مرکز چشم‌انداز است.
گفتنی است که ستارگان ان‌جی‌سی ۲۲۶۴ به نام خوشه‌ی ستاره‌ای درخت کریسمس هم شناخته می‌شوند. ستارگان این خوشه با هم یک مثلث را ساخته‌اند که نوکش در نوک سحابی مخروط است و ستاره‌ای اس-تکشاخ هم نزدیک مرکز پایه‌اش (قاعده‌اش) جای دارد.

منبع: apod.nasa، برگردان: یک ستاره در هفت آسمان