تصویر روز ناسا: 13 دی 1397

سحابی بزرگ شکارچی (جبار) جای شگفت‌انگیز و فریبنده‌ایست. این سحابی که بدون تلسکوپ هم می‌توان آن را دید، همچون لکه‌ی کُرکی کوچکی در صورت فلکی شکارچی دیده می‌شود. ولی این تصویرِ رنگ نمایشی که به کمک رصدخانه‌ی فضایی مدارگرد وایز (WISE) و در چهار باند طیف فروسرخ گرفته شده، سحابی شکارچی را مانند آشفته‌بازاری از ستارگان نوزاد، گازهای داغ، و غبار تیره نشان می‌دهد. بیشتر نیرو و انرژی سحابی شکارچی (ام۴۲) توسط ستارگان خوشه‌ی ذوزنقه که نزدیک مرکز این تصویر دیده می‌شوند فراهم شده.
تابش نارنجی‌فامی که به گرد ستارگان پرنور درون این تصویر می‌بینید بازتاب نور خود این ستارگان توسط رشته‌های در هم پیچیده‌ی گرد و غباریست که بیشتر این منطقه را پوشانده. مجموعه‌ی کنونی ابرهای سحابی شکارچی، که سحابی کله‌اسبی را هم در بر دارد، به آرامی رو به پراکنده شدن است و تا ۱۰۰ هزار سال دیگر چیزی از آن نخواهد ماند.

منبع apod.nasa، برگرفته از یک ستاره در هفت آسمان