تصویر روز ناسا: 8 بهمن 1397

نواری هست که صلیب یا چلیپای نیمکره‌ی شمالی را به چلیپای نیمکره‌ی جنوبی (ماکیان را به چلیپا) پیوند می‌دهد ولی برای دیدنش باید در جا و زمان مناسبی باشیم. این نوار یا مسیر، چنان که در این تصویر دیده می‌شود، در حقیقت نوار مرکزی کهکشان راه شیری است؛ جای درست و مناسبی که این عکس در آن گرفته شده زیر آسمان تاریک مرداب سِخار (Cejar) در شوره‌زار آتاکاما در شمال کشور شیلی؛ و زمان درست و مناسب هم اوایل اکتبر، درست پس از غروب آفتاب است. شگفتی‌های آسمانی بسیاری در عکس ثبت شده‌اند از جمله ماه تابناک درون کمان راه شیری؛ ناهید درست بالای ماه؛ کیوان و تیر درست پایین ماه؛ ابرهای ماژلانی بزرگ و کوچک (کهکشان‌های ماهواره‌ای) در انتهای سمت چپ؛ هواتاب (شب‌فروغ) سرخ‌فام نزدیک افق سمت چپ تصویر؛ و روشنایی شهرهای کوچک در چند جای افق.
این تصویرِ سراسرنما (پانوراما) از پیوند ۳۰ عکس پدید آمده. شاید فکر کنید عکاس این تصاویر برای ثبت آنها از آرامش و سکوت ناحیه لذت می‌برده ولی واقعیت اینست که وی برای این کار نیاز به گوش‌بند داشته تا از عرعر بی‌وقفه‌ی خرهای وحشی در امان باشد!

منبع apod.nasa، برگرفته از یک ستاره در هفت آسمان