پدری با پسر خردسالش در حال تماشای آتش‌بازی در نمایشگاه ایالتی آلاسکا که در یک لحظه شکار دوربین عکاس شده است. عکاس: LINDSAY SAUNDERS
پدری با پسر خردسالش در حال تماشای آتش‌بازی در نمایشگاه ایالتی آلاسکا که در یک لحظه شکار دوربین عکاس شده است. عکاس: LINDSAY SAUNDERS