زمان مطالعه: < 1 دقیقه
سه پافین در حالی با منقارهای خود با هم تماس می‌گیرند که در حال نگاه کردن به چشمان یکدیگرند. عکاس:  ISABELLA CHOWRA

سه پافین در حالی با منقارهای خود با هم تماس می‌گیرند که در حال نگاه کردن به چشمان یکدیگرند. عکاس: ISABELLA CHOWRA