تیم کوهنوردان Aoraki  به قله کوه Mount Cook نیوزیلند صعود می‌کند. صعود به این قله بسیار دشوار است، و تقریبا هرساله مرگ و میر در این کوه رخ می‌دهد. عکاس:  BEN SANFORD
تیم کوهنوردان Aoraki به قله کوه Mount Cook نیوزیلند صعود می‌کند. صعود به این قله بسیار دشوار است، و تقریبا هرساله مرگ و میر در این کوه رخ می‌دهد. عکاس: BEN SANFORD