بوزینه پگمی کوچکترین میمون جهان است و در صورتیکه به‌طور کامل رشد کند وزن آن در حدود 3.5 اونس (99.22 گرم) است.
بوزینه پگمی کوچکترین میمون جهان است و در صورتیکه به‌طور کامل رشد کند وزن آن در حدود 3.5 اونس (99.22 گرم) است.