Seceda  یک قله فوق‌العاده در رشته‌ کوه دولومیت در شمال شرق ایتالیا است و عکاس سعی کرده است در زمان طوفان ناگهانی از آن تصویربرداری کند. عکاس:  TOMASZ PRZYCHODZIEŃ
Seceda یک قله فوق‌العاده در رشته‌ کوه دولومیت در شمال شرق ایتالیا است و عکاس سعی کرده است در زمان طوفان ناگهانی از آن تصویربرداری کند. عکاس: TOMASZ PRZYCHODZIEŃ