وزش باد شدید در کوه‌های منطقه Thredbo در استرالیا باعث ایجاد شیارها و خط و خطوط شده است. عکاس: ADAM GEARING
وزش باد شدید در کوه‌های منطقه Thredbo در استرالیا باعث ایجاد شیارها و خط و خطوط بر روی برف‌ها شده است. عکاس: ADAM GEARING