یک اسکیت باز سرعتی در دریاچه پلاسید (Placid) در نیویورک که مشغول تمرین است. عکاس: JOHN SANTORO
یک اسکیت باز سرعتی در دریاچه پلاسید (Placid) در نیویورک که مشغول تمرین است. عکاس: JOHN SANTORO