یک پازرد کوچک دنبال خوارکی مثل حشرات و یا ماهی کوچک در آب‌های کم عمق پارک استوایی Presqu'ile انتاریو می‌گردد. عکاس: LEIGH AYRES
یک پازرد کوچک دنبال خوارکی مثل حشرات و یا ماهی کوچک در آب‌های کم عمق پارک استوایی Presqu’ile انتاریو می‌گردد. عکاس: LEIGH AYRES