تصویر روز نشنال جئوگرافیک: ۶ دی ۱۳۹۷
مادری که به فرزندش عشق به طبیعت را می‌آموزد.