زمان مطالعه: < 1 دقیقه
یک مرد که خود را "Tweety" به عکاس معرفی کرد و توضیح داد که 50 سال است از کبوترها در نیویورک مراقبت می‌کند. عکاس:  ADAM SCHLUTER

یک مرد که خود را “Tweety” به عکاس معرفی کرد و توضیح داد که ۵۰ سال است از کبوترها در نیویورک مراقبت می‌کند. عکاس: ADAM SCHLUTER