زندگی و تحصیل بیش از 40 هزار نفر در آکادمی بودایی لارنگ گار در چین که در سال 1980 تاسیس شده است. عکاس: JUNHUI FANG
زندگی و تحصیل بیش از 40 هزار نفر در آکادمی بودایی لارنگ گار در چین که در سال 1980 تاسیس شده است. عکاس: JUNHUI FANG