رود ایلی که از شمال غرب چین به سمت قزاقستان ادامه می‌یابد، در فصل‌های مختلف و با وجود مواد معدنی داخل آب، رنگ‌های متفاوتی به خود میگیرید. عکاس: ZHOU CHENGZHOU
رود ایلی که از شمال غرب چین به سمت قزاقستان ادامه می‌یابد، در فصل‌های مختلف و با وجود مواد معدنی داخل آب، رنگ‌های متفاوتی به خود میگیرید. عکاس: ZHOU CHENGZHOU