زمان مطالعه: < 1 دقیقه
تصویر روز نشنال جئوگرافیک: 15 دی 1397

عکاس: JOANNA GRZYL