تصویر روز نشنال جئوگرافیک: 15 دی 1397
عکاس: JOANNA GRZYL