گردبادی از گرد و خاک در کلورادو. عکاس: STAVROS KESEDAKIS
گردبادی از گرد و خاک در کلورادو. عکاس: STAVROS KESEDAKIS