ساحل شهر کیپ‌تاون در آفریقای جنوبی در زمان غروب آفتاب. اینجا یکی از بهترین مقاصد دنیا برای موج سواری است.
ساحل شهر کیپ‌تاون در آفریقای جنوبی در زمان غروب آفتاب. اینجا یکی از بهترین مقاصد دنیا برای موج سواری است.