زمان مطالعه: < 1 دقیقه
در ساحل هون ین ویتنام با پایین رفتن سطح آب در اثر جذر و مد مرجان‌ها رخ‌نمایی می‌کنند. عکاس: THIEN NGUYEN

در ساحل هون ین ویتنام با پایین رفتن سطح آب در اثر جذر و مد مرجان‌ها رخ‌نمایی می‌کنند. عکاس: THIEN NGUYEN