زمان مطالعه: < 1 دقیقه
وقتی پیرمرد ایتالیایی کتابخوان متوجه عکاس می‌شود. عکاس: ALESSANDRO SCARANO

وقتی پیرمرد ایتالیایی کتابخوان متوجه عکاس می‌شود. عکاس: ALESSANDRO SCARANO