زمان مطالعه: < 1 دقیقه
کارگر ویتنامی در حال کار بر روی زمین نمکی. عکاس: TRUNG PHAM

کارگر ویتنامی در حال کار بر روی زمین نمکی. عکاس: TRUNG PHAM