تصویر روز نشنال جئوگرافیک: 8 دی 1397
میمون کوچکی که در حال تماشای میمون‌های جوان است و پدری که در حال چرت زدن است.