در قسمت دیگری از برنامه دکل از مجله علمی بالتازار سیاوش صفاریان پور و دکتر محمدرضا نوروزی به بحث در مورد قوانین و نظریات علمی می‌پردازند. ببیند.