قبل از هر توضيحى ابتدا موضوع اسانسها را بايد جدا كرد. به عطرهايى كه در شيشه ها پر مى‌شوند و اغلب هم حالتى روغنى دارند، اسانس گفته مىشود. و اما لفظ اصلى خود عطر يا همان Perfume: عطر در ايران به صورت كلى به تمامى عطرهايى غير از اسانسها گفته مىشود. بنابراين شما در صورتى كه مىخواهيد خريد كنيد و خريدى به غير از اسانسها داريد، بايد از كلمه ى عطر براى خريدتان استفاده كنيد.

تفاوت عطر و ادكلن:

همان طور كه مىدانيد عطرها از تركيبات اسانس مواد خام (گياهان، مشك و …) و آب و الكل تشكيل شدهاند. تفاوت عطر و ادكلن در ميزان اسانس به كار رفته در آب و الكل درون يك عطر است. هر قدر ميزان اسانس به كار رفته در عطر بيشتر باشد اين عطر دوام و ماندگارى بالاترى دارد. لفظ عطر يا همان Perfume به عطرى گفته مىشود كه حدود 15 تا 25 درصد اسانس در آن به كار رفته باشد و ادكلن يا همان de Eau cologne به نوعى گفته مىشود كه حدود 2 تا 5 درصد اسانس در آن به كار رفته و ماندگارى بسيار پايينى دارد.

عطرها از نظر ماندگارى، دوام و ميزان اسانس به كار رفته در آنها، به 6 دسته تقسيم مىشوند:

  1. Perfume :ميزان اسانس بهكار رفته 15 تا 25 درصد
  2. Soie de Perfume :اسانس حدود 15 تا 18 درصد
  3. Eau de Perfume :اسانس حدود 8 تا 15 درصد
  4. Eau de Toilette :اسانس 4 تا 10 درصد
  5. Eau de Cologne :اسانس 2 تا 5 درصد
  6. Eau de fraiche يا Deodorant : اسانس كمتر از 3 درصد كه همان اسپرى ها هستند.

تقريبا ادكلن اين روزها ديگر توليد نمى‌شود. اما براى خريد عطر (به معناى كلى) اگر به پايين جعبه ى عطرها يا شيشه ى آنها دقت كنيد كلماتى مثل Eau de Perfume و … را خواهيد ديد. اگر دنبال ماندگارى بيشتر عطر خود هستيد، عطرى را خريدارى كنيد كه يكى از كلمات Soie de Perfume – Perfume – Eau de Perfume روى آنها درج شده باشد.

پس براى خريد يا از همان كلمه ى عمومى عطر استفاده كنيد يا به صورت تخصصى يكى از كلمات بالا را به كار ببريد.

این نوشته اولین بار در مجله مشاور خانواده منتشر شده است.