شاخه‌های نظامی، شامل: ارتش نروژ، نیروی دریایی سلطنتی نروژ (شامل تفنگدار و گارد ساحلی)، نیروی هوایی سلطنتی نروژ، محافظت اماکن.

سن و مدت خدمت نظامی: 18 سال برای خدمت اجباری نظامی، 16 سال در زمان جنگ، 16 سال برای مردان داوطلب، 18 سال به رایزنان، 16 سال برای داوطلبان خدمت در محافظت اماکن. مدت خدمت اجباری 12 ماه است.

نیروی انسانی قابل استفاده برای خدمت نظامی: مردان بین سنین 49-18، زنان بین سنین 49-18. در کشور نروژ خدمت سربازی برای مردان، اجباری و به مدت 18 ماه است. مردان از سنین 18(17 سالگی با اجازه والدین) تا 44 (55 سالگی در زمان جنگ) مشمول خدمت سربازی اجباری هستند.

در آغاز سال 2006 م، نیروهای مسلح از جوانان برای انجام معاینه پزشکی قبل از خدمت دعوت به عمل آورد، اما تا زمانیکه آنها رضایت‌نامه را امضا نکنند به خدمت اعزام نمی‌شوند. مدت واقعی خدمت سربازی شش ماه برای نگهبانی اماکن، 9 تا 12 ماه برای ارتش، نیروی هوایی و نیروی دریایی است. ماه‌های باقیمانده برای خدمت در تمرینهای سالیانه در نظر گرفته شده، اما تعداد کمی از سربازان این خدمت را برای فقدان سرمایه (ذخیره) نیروهای مسلح نروژ انجام می‌دهند. کسانى را که به سن 28 سالگى رسیده ارتش نروژ معمولاً باشند به خدمت اعزام نمی‌کند. در نروژ برنامه‌ها ودوره های آموزش تخصصی داوطلبانه به مدت یک تا هشت ماه علاوه بر خدمت دوره ضرورت نیز وجود دارد.

صلحگرایان نیز می‌توانند برای خدمت غیر رزمی متقاضی شوند که طول آن 12 ماه است. برخی از افراد که در دوره دبیرستان، تحصیل در رشته‌های فنی (مثل: نجاری و الکترونیک) را انتخاب کرده‌اند، دوره کارآموزی‌شان را در ارتش می‌گذرانند. اگرچه برخی از سربازان نروژ که در حال انجام خدمت اجباری هستند، از اینکه بسیاری از مردم از انجام خدمت معاف‌اند، ناراضی هستند و آن را غیرمنصفانه و یک بداقبالی می‌دانند، برخی دیگر این را یک امتیاز تلقی کرده و برای پیوستن به خدمت سربازی باهم رقابتمی‌کنند. کارفرمایان عموما به افرادی که خدمت نظامی‌شان را به اتمام رسانده‌اند، توجه مساعدی نشان می‌دهند.

این مطلب اولین بار در ماهنامه سرباز منتشر شده است.