تحقیقات نشان داده با تزریق سلول‌هایی که از رشد رگ‌های خونی در ماهیچه‌هایی که به دلیل بی‌حرکتی کاهش یافته‌اند، می‌توان حجم ماهیچه را دوباره پرورش داد. طبق تحقیق جدیدی که در UI منتشر شده، دانشمندان سلول‌هایی به نام pericytes به بدن موش‌ها تزریق کردند. این سلول‌ها به رشد رگ‌های خونی و آماس بافت در سراسر بدن منجر می‌شوند. به هر حال این تزریق در پایان یک دوره دو هفته‌ای انجام شد. طی این دو هفته دانشمندان اجازه ندادند ماهیچه‌های یکی از پاهای عقبی موش رشد کند. مارنی بوپارت، مؤلف این تحقیق می‌گوید: «همزمان با آنکه موش‌ها دوباره حرکت را آغاز کردند، سلول‌های مذکور به بدن آنها تزریق شدند. دانشمندان متوجه شدند حجم ماهیچه و رگ‌های خونی هر دو بهبود یافتند. موش‌هایی که این تزریق را دریافت کردند بهتر می‌توانستند حرکت کنند.» همچنین این تحقیق نشان داد بی‌حرکتی به کاهش قابل توجه سلول‌های مذکور در بافت ماهیچه منجر می‌شود. این تحقیق در نشریه FASEBJournal منتشر شده است.

این مطلب اولین بار در ماهنامه دانستنی‌ها منتشر شده است.