ورنر هرتسوک از آن دسته فیلمسازهایی است که احساس زیادی را وارد فیلم‌هایش می‌کند و به همین دلیل است که آن‌ها اغلب به شیوه‌ای عاطفی قابل لمس هستند. مستند «وزن رویاها» به کارگردانی لس بلنک جزئیات تولید پر دردسر فیلم «فریتزکارالدو» (Fitzcarraldo) محصول ۱۹۸۲ به کارگردانی هرتسوک را نشان می‌دهد.

دشمنی هرتسوک با کلاوس کینسکی به خوبی مستند شده است، اما «وزن رویاها» نگاه بسیار عمیق‌تری به تنش آن‌ها ارائه می‌کند. مانند «قلب‌های تاریکی»، «وزن رویاها» هم به عنوان یک اثر که سینما را ارج می‌نهد بسیار عالی است، زیرا علیرغم تمام این خشم و خصومت‌ها، هرتسوک و تیمش تولید را به پایان می‌رسانند.