زمان مطالعه: < 1 دقیقه

فیلم Freaks ساخته تاد براونینگ تنها فیلم ترسناکی نیست که هنوز هم تا به امروز مخاطبان را می ترساند، بلکه فیلمی است که از بازیگران واقعی سیرک آن زمان استفاده می کرد که یک سبک انتخاب بازیگر بسیار جلوتر از زمانه خود بود. این فیلم که تقریباً یک قرن از ساخت آن می گذرد داستان کلئوپاترا را روایت می کند که  در یک سیرک بندبازی می کند و قصد دارد صاحب سیرک را سرکیسه کند. وقتی در حالت مستی به دیگر اعضای سیرک توهین می کند، آن ها به وی حمله کرده و او را به یکی مثل خودشان تبدیل می کنند.

روزیاتو