زمان مطالعه: < 1 دقیقه

فیلم ترسناک Night of the Living Dead از جرج ای. رومرو که بدون شک اضافه شدن ژانر فرعی زامبی به ژانر وحشت را در پی داشت، به چندین دلیل از دوران خود جلوتر بود. اول از همه، فیلم از یک بازیگر سیاهپوست در نقش قهرمان داستان استفاده می کند که در آن دوران بسیار به ندرت اتفاق می افتاد. دوم اینکه نقدهای ا جتماعی پنهان در متن داستان در بحبوحه جنبش حقوق مدنی سیاهان در آمریکا بسیار تاثیرگذار بود که انتخاب بازیگر سیاهپوست (دوان جونز) برای نقش اصلی فیلم نیز اهمیت آن را دو چندان می ساخت. این فیلم بنیان ساخت فیلم های ژانر زامبی و بانی اصل شکل گیری این فیلم و کلیشه های آن بود که بعدها بسیار پرطرفدار شد.

روزیاتو