زمان مطالعه: < 1 دقیقه

چه می شد اگر واقعیت واقعاً واقعیت نداشت؟ این سوالی است که در فیلم A Glitch in the Matrix مطرح می شود، تازه ترین مستند ساخت رادنی آشر که به دنبال پاسخ سوال هایی در مورد وجود انسان، قلمروهای موازی و ارتباط خودآگاه و ناخودآگاه ما با رویاهای مبهم ماست. همانند دو فیلم قبلی آشر با نام های Room 237 و The Nightmare، این فیلم نیز دارای همخوانی هایی از صداهای موجود است که عقاید شناخته شده در مورد احتمالاً همه ما بدون آنکه بدانیم چرخ دنده هایی از یک برنامه بزرگ تر هستیم را مرود بررسی قرار می دهد، برنامه ای که توسط موجودات دیگر هدایت می شود. آشر در این فیلم از طریق اسکایپ با افراد باورمند به این شرایط صحبت کرده و با انیمیشن های کامپیوتری داستان های آنان را بازی کرده و با کلیپ های ویدیویی آن ها را تکمیل می کند. بدین ترتیب فیلم آشر به موضوعاتی مانند خود انسان، حقیقت، بیگانگی و تنهایی می پردازد. این فیلم مستند در واقع ایده ای برگرفته شده از فیلم Matrix است.

روزیاتو