زمان مطالعه: < 1 دقیقه

در فیلم Freaky Friday ، مادری به نام تس و دختری به نام آنا جادو می‌شوند و جسمشان با هم عوض می‌شود تا زندگی یکدیگر را بیشتر درک کنند. فیلم “Freaky Friday” برای هر نوجوان (و مادر یک نوجوان) باید یک فیلم اجباری باشد.

آنا و تس به ترتیب با بازی لیندسی لوهان و جیمی لی کورتیس، چند روزی را صرف زندگی در کنار یکدیگر می کنند. آنها می آموزند که هر دو چالش های خاص خود را دارند؛ از جمله شوهران جدید، والدین، بازداشت و خیلی چیزهای دیگر. البته، آنها برای همیشه به همان شکل و در قالب جسم دیگری باقی نمی مانند. مهم این است که در نهایت یاد می‌گیرند قدر همدیگر را بدانند و چالش‌های زندگی دیگری را درک کنند.

روزیاتو