زمان مطالعه: < 1 دقیقه

فیلم Saint Maud اولین تجربه کارگردانی رُز گلس است در مورد پرستار یک آسایشگاه به نام ماود که خداوند را در درون خود حس کرده و با او صحبت می کند و به این باور می رسد که ماموریت او از جابن خداوند، نجات روح بیمار جدید در حال مرگش است که یک رقصنده معروف به نام آماندا است. چیزی که به عنوان یک تلاش خیرخواهانه برای به اشتراک گذاشتن باورهای دینی پاک و ایجاد آرامش برای یک بیمار آغاز می شود، به سرعت از مسیر خارج می شود پس از آنکه ماود به تسخیر دیوانگی در می آید. این فیلم ترسناک به رابطه بین تعهد دینی و پارسایی از یک طرف و دیوانگی از طرف دیگر می پردازد و نتیجه یک تریلر تکان دهنده است که پایان فراموش نشدنی آن، بسیار نیشدار و انتقاد آمیز به نظر می رسد.

روزیاتو