زمان مطالعه: < 1 دقیقه

فیلم مگنولیای استیل درباره جامعه ای از زنان است ، اما در قلب آن داستان شلبی و مادرش املین را روایت می کند. در این فیلم، پویایی و روابط سرگرم کننده زیادی وجود دارد که شما را به همان اندازه که می خنداند، به گریه نیز می اندازد. داستان فیلم نشان می دهد که مادر چه مقدار می تواند به دخترش کمک کند. مثلا کلیه اش را به او اهدا کند حتی اگر املین نفهمیده باشد یا با انتخاب های شلبی موافق نباشد. اوه ، این سومین حضور شرلی مک لاین در این فهرست است.

روزیاتو