در فیلم Troop Beverly Hills ، مادری درس های مهمی را به نیروهای پیشاهنگی خود می دهد. مثلا اینکه هرگز شخصی را پشت سر نگذارید ، حتی اگر رقیب شما باشد.

در “تروپ بورلی هیلز” ، شلی لانگ در نقش فیلیس ، یک زن خانه دار بورلی هیلز است که تصمیم می گیرد رهبر دسته شود تا با دخترش هانا در ارتباط باشد. فیلیس گرچه تجربه کمی دارد ، اما برای اعضای خود یک مادر جایگزین می شود و در این راه چند درس ارزشمند می آموزد.

روزیاتو