یووال نوح هراری در کتاب انسان خردمند که این روزها بسیار مورد توجه قرار گرفته، در مورد وقوع یک انقلاب شناختی در حدود ۷۰هزار سال پیش صحبت می کند. آیا این موضوع آن طور که او می گوید دقت کافی دارد؟ صحبت‌های عرفان خسروی را در نقد این کتاب در مجله علمی بالتازار ببینید و بشنوید.