در قسمت جدیدی از برنامه دکل از مجله علمی بالتازار، سیاوش صفاریان پور با سوال «چرا دماغ میگیره؟»، دکتر رضا پناهی را غافل گیر کرد. پاسخ را ببینید و بشنوید.