هفته جهانی آگاهی از بیماری ایدز، چقدر درباره ویروس مشهور اچ‌آی‌وی می‌دانید؟ در این قسمت از برنامه دکل از مجله علمی بالتازار دکتر پناهی توضیح کوتاهی در مورد این ویروس می‌دهد. ببینید و به دیگران نیز توضیح دهید.