محققان میگویند افرادی که با دهان باز می‌خوابند، بیشتر در معرض پوسیدگی دندان‌ها قرار دارند. نتایج تحقیق پزشکان نیوزیلندی روی pH بزاق افراد سالم نشان می‌دهد که میزان اسیدی یا قلیایی بودن مایعات حفره دهان به‌ویژه بزاق آنها می‌تواند بر سلامت دندان‌ها تأثیر مستقیم داشته باشد. این گروه از نیمی از شرکت‌کنندگان در این تحقیق خواست تا با مسدودکردن مجرای بینیشان و تنفس از راه دهان آنها را همراهی کنند. این تحقیق مشخص کرد که تنفس از راه دهان موجب می‌شود بزاق دهان به سمت اسیدی شدن میل کند که همین موضوع می‌تواند سلامت دندان‌ها را به خطر بیندازد و احتمال پوسیدگی در آنها را بیشتر و بیشتر کند. براساس نتایجی که این گروه نیوزیلندی در نشریه مدیکال دیلی منتشر کرده است pH دهان این افراد بالای شش گزارش شده است که نشانه‌ای محکم بر اسیدی بودن بزاق آنهاست. به گفته پزشکان نیوزیلندی، زمانی که شرکت کنندگان مجبورند در طول شب از راه دهان نفس بکشند، سطح pH بزاق آنها به 6/3 کاهش یافت و این در حالی است که وقتی سطح pH به کمتر از 5/5 برسد، دندان‌ها مواد معدنی‌شان را از دست می‌دهند.

به‌طور معمول بزاق، دندان‌ها را در برابر پوسیدگی حفظ می‌کند اما در صورت کاهش مواد معدنی دندان‌ها، تأثیرات حفاظتی بزاق نیز کاهش می‌یابد. باکتری‌های تولیدکننده اسید در فقدان بزاق رشد می‌کنند و اسید بیشتر با تجزیه دندان، موجب پوسیدگی آن و تحریک بافت‌های نرم حفره دهانی می‌شود. این گروه تاکید می‌کنند افرادی که شب‌ها عادت دارند با دهان باز بخوابند و از راه دهان تنفس کنند، بیشتر از هر گروه دیگری در معرض پوسیدگی دندان‌ها هستند. از آنجا که خوابیدن با دهان باز به خشکی دهان و اسیدی شدن بزاق کمک می‌کند، این گروه باید مراقبت‌های بیشتری از دهانشان داشته باشند و در روز چندین بار دهانشان را با آب شست‌وشو دهند.

این مطلب اولین بار در ماهنامه تندرستی منتشر شده است.