اگر شما یا یکی از نزدیکانتان در خواب دندان‌قروچه می‌کنید، وقتش رسیده که احتمال ابتلا به مشکلات فکی یا عدم تقارن ستون فقراتتان را بررسی کنید. دندان‌قروچه مشکلی است که تقریباً بیش از نیمی از افراد جهان درگیر آن هستند. گاهی منظم نبودن دندان‌ها، مشکلات فک، رشد نامتناسب فک و دندان، برنامه غذایی نامناسب، استرس، فشار روحی و همچنین مشکلات مربوط به دهان و دندان علت دندان‌قروچه است و در سنین کودکی نیز مانند بزرگ‌سالی و میان‌سالی امری بسیار متداول است. توجه به این نکته مهم است که فقط وظیفه دندان‌ها در فک جویدن و مسائل مربوط به گوارش نیست بلکه دندان‌ها نقش مهمی را در حمایت از جمجمه، ستون فقرات و قورت دادن غذا ایفا می‌کنند. گاهی قرارگیری نامنظم و نادرست دندان‌ها در فک سبب انحنا در ستون فقرات می‌شود یا حتی ناشی از آن است و به همین ترتیب گاهی علت اصلی نامتناسب بودن دندان‌ها و فک ریشه در مشکلات پشت و کمر دارد.

اگر فک پایین به درستی توسعه نیافته باشد و خیلی جلو یا خیلی عقب قرار گرفته باشد، دندان‌ها نمی‌توانند به طور منظم در فک جا بگیرند و فرد مدام دچار مشکل دندان‌قروچه می‌شود و از طرف دیگر ممکن است بر حالت بدن فرد نیز تأثیرهای منفی بر جای بگذارد. در واقع نامتناسب بودن فک سبب می‌شود که راه عبور هوا در دهان تغییر کند و عبور هوا به داخل و درون به دشواری انجام شود و تنفس، جویدن، هضم غذا، قورت دادن و حتی صحبت کردن فرد نیز دستخوش مشکلاتی شود. در نتیجه می‌توان گفت که رابطه میان عدم تناسب در شکل‌گیری ستون فقرات و فک می‌تواند رابطه‌ای دوسویه باشد که یکی از مهم‌ترین علل دندان‌قروچه‌های گاه و بیگاه افراد است که خود از آن بی‌خبرند.

این مطلب اولین بار در ماهنامه تندرستی منتشر شده اس