1- برند جدید شما چه چیزی را در جهان تغییر می‌دهد؟ چرا از آن تغییر استقبال می‌شود؟

2- برای دستیابی به آن تغییر، به‌طور ویژه دنبال چه کسانی هستید؟ چرا؟

3- آیا در ایجاد آن تغییر پول وجود دارد؟

4- بازار برای آن تغییر چقدر بزرگ است؟

5- معرفی برندتان چه کاری برای اقتصاد و عوامل پویای بازار فعلی می‌کند؟ این کار چقدر طول می‌کشد؟

6- چرا تابه‌حال چنین تغییری رخ نداده است؟ ممکن است دلایل خوبی وجود داشته باشد.

7- مردم برای پیشنهادتان چقدر آماده‌اند؟ آیا لازم است بازار را آموزش دهید؟

8- آیا دیگران می‌توانند از برنامه‌ریزی شما کپی‌برداری کنند؟ چقدر سریع می‌توانند این کار را انجام دهند؟ اگر شما را نادیده بگیرند، چه می‌شود؟

9- از کدام قسمت‌های تفکرتان می‌توانید محافظت کنید؟

10- آیا ارزش‌های متمایزی دارید؟ چگونه برندتان را رقابتی‌تر می‌کنید؟

11- مصرف‌کنندگان در شما چه می‌بینند که آن را ارج بنهند؟

12- با چه کسی تجارت نمی‌کنید؟

13- چه رفتارهایی را تحمل خواهید کرد؟ و چه چیزهایی را غیرقابل قبول میدانید؛ حتی اگر سودآور باشد؟

14- چرا آنچه نمادش هستید، مصرف‌کنندگان را برمی‌انگیزد تا دیگر آنچه عادت به خریدنش داشتند، نخرند؟ آنها چقدر سریع به برندتان گرایش پیدا خواهند کرد؟

15- به چه چیزی معروف خواهید بود؟ به بیان دیگر، هدف شهرتتان چیست؟ آیا مثل دیگران است؟ آیا در فضای جدیدی رقابت می‌کنید یا با آنچه تاکنون شناخته شده است، در جدال هستید؟

16- توجه بازار را چگونه به‌دست می‌آورید؟ چطور به جالب بودن ادامه می‌دهید؟

17- آیا پیشنهاد شفافی دارید؟ آیا می‌توانید ببینید آن پیشنهاد در طول زمان چطور گسترش می‌یابد و تغییر می‌کند؟

18- هدف نهایی‌تان ازلحاظ ارزش برند چیست؟ برندی 5 میلیون دلاری می‌سازید یا برندی 500 میلیون دلاری؟ از کجا میدانید؟

19- آیا می‌توانید بگویید چرا در طول زمان به‌عنوان برند ارزشمندتر می‌شوید؟ چگونه موفقیت را در امتداد مسیر می‌سنجید؟

20- چه چیزی می‌دهید تا مردم را به نمونه‌برداری از برندتان ترغیب کنید؟ چه مدت به انجام این کار نیاز دارید؟

21- با توجه به چیزی که رایگان به مردم داده می‌شود، از آنها می‌خواهید برای چه چیزی بها بپردازند؟ چرا؟

22- مردم شما را کجا خواهند یافت؟ چرا می‌خواهند شما را آنجا بیابند؟

23- چطور شما را خواهند شناخت؟ آیا روشن است قسمتی از کدام بخش هستید؟ آیا واضح است مثل بقیه نیستید؟

24- اسم شما دربارۀ مدل تجاری و فرهنگتان چه می‌گوید؟

25- انتظار دارید برندتان چقدر زنده بماند؟ آیا این فرصت محدود است؟

این مطلب اولین بار در نشریه دنیای برند منتشر شده است.