یک طراح به نام « آرد گلینک » تصاویر جالبی از هنرمندان مشهور خلق کرده که آنها را در در کنار نسخه کودکی یا نوجوانی خودشان قرار داده است.

این تصاویر جالب را در ادامه ببینید.

منبع