سه اسب آبی که در آرامش کامل در یک دریاچه در بوتسوانا به انتظار ایستاده‌اند . عکاس: HELLEN LISA BARBARA
سه اسب آبی که در آرامش کامل در یک دریاچه در بوتسوانا به انتظار ایستاده‌اند . عکاس: HELLEN LISA BARBARA