تمام بازیگران مشهور جهان در آغاز فعالیت شان از لحاظ ظاهری تفاوت های زیادی را تجربه کرده اند.

در این اینجا تصاویر بازیگران مشهوری را مشاهده می نمائید که ظاهرشان در مقایسه با اولین تجربه های دوران بازیگری شان تفاوت فراوانی کرده است.

آیشواریای در سن ۲۳ و ۴۴ سالگی

61b1b550baaec834b756a97d81

روان آتکینسون در سن ۲۴ و ۶۴ سالگی

روان آتکینسون

مونیکا بلوچی در سن ۲۶ و ۵۵ سالگی

مونیکا بلوچی

 کورتنی کاکس در ۲۲ و ۵۶ سالگی

کورتنی کاکس

 لیندا همیلتون در سن ۲۹ و ۶۳ سالگی

لیندا همیلتون

  گلدی هاون در ۲۴ و ۷۲ سالگی

گلدی هاوک

  کرت راسل در سن ۱۲ و ۶۷ سالگی

کرت راسل

 جیمز مک آووی در سن ۱۶ الی ۴۰ سالگی

جیمز مک آووی

 تامی لی جونز در سن ۲۴ و ۷۴ سالگی

تامی لی جونز

 نیکلاس کیج در سن ۱۷ و ۵۷ سالگی

نیکلاس کیج

 کاترین زتا جونز در سن ۲۰ الی ۵۱ سالگی

کاترین زتا جونز

 شارون استون در سن ۲۳ و ۶۱ سالگی

شارون استون

منبع