دیمین شزل برای تهیه بودجه ساخت فیلم Whiplash ابتدا یک فیلم کوتاه بر اساس همان داستان ساخت و برای جشنواره فیلم ساندنس در سال ۲۰۱۳ ارسال کرد و در نهایت با برنده شدن تونست خیلی زود بودجه ساخت فیلم اصلی رو به دست بیاره.

ویدئوی زیر را ببینید.

View this post on Instagram

A post shared by pastishow (@pastishow)