روز جمعه ۹ ژوییه شاهد دو فیلم بسیار خوب در بخش مسابقه جشنواره کن بودیم؛ یکی «شکستگی» ساخته کاترین کورسینی از فرانسه و دیگری فیلم «بنه دتا» اثر آتش برافروز پل ورهوفن، درباره یک راهبه که در صومعه ای با رویا دیدن درباره مسیح جنجال می آفریند. درفیلم اول شاهد حوادثی بودیم  که دوسال پیش توسط جلیقه زردها درکل فرانسه جنجال آفریدند و مدت ها به خیابان‌ها ریختند و اعتراضات مردم به وضعیت معیشتی که با بحران روبرو بود و با خشونت ‌درگیری شدید با پلیس همراه شد. سازنده که بیشتر فیلم‌های متعهد ‌اجتماعی می‌سازد دوربین را به درون بیمارستان ها می‌برد که در آن زخمی های تظاهرات را به آنجا آورده اند، ازسوی دیگر زنی که روز قبلش بخاطر درگیری با دوستش، در خیابان دچار حادثه می‌شود و به همان بیمارستان برده می‌شود و…  ساختار پرتنش فیلم ‌استفاده از دوربین روی دست کاملا تماشاگران را در التهاب ماجراهای آن وقایع قرارمی‌دهد، بدون شک این فیلم در لیست جایزه بگیر ها خواهد بود

از سویی دیگر فیلم بنه دتا، باعث شد تعدادی از معتقدین دینی رنجیده خاطر شوند و سالن نمایش را ترک کنند، سازنده اساس ایمان را با زبانی طنز به مسخره می‌گیرد. فریب کاری راهبه مقدس، ‌فساد ها و، اختناق های درون صومعه را بی پروا به نمایش می‌گذارد. این فیلم نیز شانس به دست آوردن جایزه ای خواهد داشت.

منبع